Vizyon

İleri düzey kuramsal ve uygulamalı fizik bilimine yönelik bilgi dağarcığına sahip olma, fen ve mühendislik alanlarındaki problemlere ilişkin çözüm önerileri belirleme, tanımlama, kullanabilme ve kanıtlara dayalı analizi yapabilme, hedef kapsamında yer alan problemi süreç içinde çözümleme ve tasarlama, mesleki ve akademik etik sorumluluk bilincine sahip olma, bilimsel, fiziksel düşünme ve ilgili alanlarında bu bilgiyi kullanma, bireysel davranış sergileme ve çalışma, sorumluluk alma ve yaratıcılık, bağımsız davranma ve özgün karar verebilme ve fikirlerini sözlü veya yazılı olarak açık ve özgür bir şekilde ifade edebilme ve paylaşma, disiplinler arası grup çalışması yapabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanma, eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi ve iyileştirilmesi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme, ilgi alanında yer alan bilgileri orta/yüksek öğretime uyarlayabilme, fen ve mühendislik alanlarında geliştirdiği bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme, fen ve mühendislik alanlarında ilgi alanında yer alan bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözümleme ve geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme, bir yabancı dili en az avrupa dili listesi b1 genel düzeyinde kullanarak ilgi alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşlarına aktarabilme, fen ve mühendislik anabilim dallarında yer alan temel fizik prensiplerini yorumlama ve temayül etme. 

Yukarı Çık