Misyon

Bireylerin Atatürk ilke ve Cumhuriyet’in temel inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti ilkelerini benimseyen, ulus bilincini özümsemiş nitelikli ve donanımlı yetiştirilmelerini sağlamak, evrensel standartlarda lisans ve lisansüstü eğitimini vermek, bireyleri fen ve mühendislik alanında bilimsel analitik düşünme ve çözümleme yetenekleriyle donatmak, özgün, yaratıcı ve türk toplumunun milli ve manevi değerleriyle örtüşen hoşgörülü bireylerin yetiştirilmesi, insanların refahı yararına uluslararası düzeyde nitelikli araştırma tezleri üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel yayınlar üretmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yaparak benzer faaliyetlerin yapıldığı araştırma gruplarıyla yakın işbirliklerini oluşturmak, bilimsel araştırma çalışmalarının geliştirilerek uygulanmasını ve yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yetiştirilmesiyle oluşturulan akademik grupların öncelikle ülkemiz endüstrinin ihtiyaç duyduğu konuların çözümlenmesini sağlamak, kurulan işbirlikleriyle bilgi birikiminin geliştirilmesi ve sonraki nesillere aktarılması ve ilgili motivasyonu oluşturarak sürdürülebilirliğin sağlanması.

Yukarı Çık