Hakkımızda

Tarihçe
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, 11 Eylül 1995 tarihinde Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Şener OKTİK’in atanması ile faaliyete geçmiştir.

Fizik Bölümü öncelikle 1996-1997 Eğitim Öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Fizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programına başlamıştır.
Bölümün lisans için öğrenci kabulü akademik kadro ve eğitim öğretim laboratuar alt yapısının tamamlanmasından sonra 1997-1998 Eğitim Öğretim yılında geçekleşmiş,
ve 2006 yılında beridir Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Fizik Anabilim Dalında Doktora Eğitimi vermektedir.
24 Şubat 2019 tarihinde ise gerekli şartları sağlayarak FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (FEDEK) tarafından akredite edilmiştir.


Öğrenci Sayılarımız
Bölümümüzde 2019-2020 eğitim öğretim dönemi itibari ile lisans programında öğrenim gören 108 öğrencisi olan Fizik Bölümü, kuruluşundan bugüne toplam 653 lisans, 100 yükseklisans ve 22 doktora mezunu vermiştir.
Lisans üstü mezunlarımız; Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalar yapmaktadır.
-->