Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyon


(1) Evrensel standartlarda lisans ve lisansüstü eğitimini vermek.
(2) Bireylerin Atatürk İlke ve Cumhuriyet’in temel inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti ilkelerini benimseyen, ulus bilincini özümsemiş nitelikli ve donanımlı yetiştirilmelerini sağlamak.
(3) Bireyleri Fen ve Mühendislik alanında bilimsel analitik düşünme ve çözümleme yetenekleriyle donatmak.
(4) Özgün, yaratıcı ve Türk toplumunun milli ve manevi değerleriyle örtüşen hoşgörülü bireylerin yetiştirilmesi.
(5) İnsanların refahı yararına Uluslararası düzeyde nitelikli araştırma tezleri üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel yayınlar üretmek,
(6) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yaparak benzer faaliyetlerin yapıldığı araştırma gruplarıyla yakın işbirliklerini oluşturmak.
(7) Kurulan iç ve diş paydaşlar ile bilgi birikiminin geliştirilmesi, ülkemiz endüstrinin ihtiyaç duyduğu konulara yönelik geliştirilmesi ve nesiller boyu sürdürülebilirliğin sağlanması.
 


Vizyon

(1) İleri düzey kuramsal ve uygulamalı Fizik bilimine ilişkin temel prensiplere ve bilgilere sahip olma,
(2) Bilgi birikimini kullanarak Fen ve Mühendislik alanlarındaki problemleri kurgulayabilme, çözümleme ve geliştirebilme ve süreç içinde kanıtlara dayalı analizi yapabilme,
(3) Mesleki ve akademik etik sorumluluk bilincine sahip olma,
(4) Özgün karar verebilme ve fikirlerini sözlü veya yazılı olarak açık ve öz bir şekilde ifade edebilme ve paylaşma, sorumluluk alma ve yaratıcılık,
(5) Disiplinler arası grup çalışması yapabilme,
(6) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve sürekli yenileme ve geliştirme becerisi kazanma,
(7) Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözmenin iyileştirilmesi için uygun yöntem ve teknik becerilerinin geliştirilmesi,


 
>