Sıvı Kristal Fiziği ve Uygulamaları

 

 

 

 

 

Sıvı Kristal Fiziği ve Uygulamaları

 

Grup Üyeleri

Yayınlar

Tezler

                 Sıvı kristaller fiziği, fiziksel-kimyası ve kimyası, Yoğun Maddenin fizik, fiziksel-kimya ve kimya bilimlerinin en hızlı ve en yoğun şekilde gelişen alanlarındandır. Yeni teknik ve teknoloji malzemeler olan sıvı kristaller hem katı kristallerin sergilediği düzenli yapıya ve fiziksel anizotropi özelliklerine hem de sıvıların sergilediği reolojik özelliklerine bir arada sahiptirler. Bu yüzden söz konusu malzemeler benzeri olmayan özgül yapısal ve fiziksel özelliklerini sergilemektedirler. Dış etkilere (elektriksel, magnetik ve termik alanlara, yüzeylere, sınır şartlara, deformasyonlara vb. etkilere) yüksek duyarlılığı gösteren sıvı kristaller, oldukça yüksek uygulama potansiyele sahiptirler. Güncel hayatımızın vazgeçilmez nesneleri olan sıvı kristaller şu anda çeşitli optik, elektronik, mikroelektronik, kuantum fiziği, lazer tekniği alanlarında ve bilginin kaydetme, saklama ve okuma sistemlerinde geniş şekilde kullanılmaktadır. Sıvı kristallerin özel türü olan liyotropik sıvı kristallerin yapılarının bazı biyolojik nesnelerin yapısı ile aynı olması ve ayrıca, canlı organizmalarda bazı biyolojik nesnelerin de sıvı kristal olması, söz konusu malzemeleri daha da önemli kılmaktadır.

            Fizik Bölümünün Sıvı Kristaller Fiziği ve Uygulamaları Laboratuarında sıvı kristallerin fiziksel ve fiziksel-kımyasal özelliklerinin incelenmesi ve bu malzemelerin uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

* Termotropik nematik, kolesterik ve smektik sıvı kristallerin mezomorfik, morfolojik, termotropik, yönelimsel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi;

* Termotropik sıvı kristallerin termo-optiksel, elektro-optiksel ve magneto-optiksel özelliklerinin incelenmesi;

* Termotropik sıvı kristallerde düz mezofaz 1 → mezofaz 2 ve mezofaz → izotropik sıvı ve ters izotropik sıvı  → mezofaz ve mezofaz 2 → mezofaz 1 faz geçiş özelliklerinin incelenmesi;

* Termotropik sıvı kristallerin elektro-fiziksel özelliklerinin incelenmesi;

* Liyotropik sıvı kristalik sistemlerin faz hallerinin incelenmesi ve ikili, üçlü ve dörtlü faz diyagramlarının belirlenmesi;

* Liyotropik sıvı kristalik mezofazların mezomorfik, morfolojik, termotropik, yönelimsel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi;

* Lİyotropik sıvı kristalik sistemlerin termodinamik, termo-optiksel, magneto-optiksel, magneto-morfolojik ve elektro-fiziksel özelliklerinin incelenmesi;

* Liyotropik sıvı kristalik sistemlerde termotropik ve liyotropik faz geçiş özelliklerinin incelenmesi;

* Termotropik ve lyotropik sıvı kristallerin yeni uygulama alanlarının belirlenmesi.

 

 

 

 Teknik Donanım:

- “Olympus” BX-P Trinoküler Optiksel Polarizasyon Mikroskop;

- “Olympus” SC-35 Mikrofotoğrafik Sistem;

- “Olympus” U-CTB Berek Kompansatörü;

- “Olympus” U-TP137 ve U-TP530 dalga düzlemleri;

- “Olympus” U-TAD obje-mikrometre;

-  “Selecta” Ultrasons Ultrasonik Banyo;

- “Velp Scientifica” Vorteks Karıştırıcı;

-  “Keithley” Multimetreler;

-  “Shimadzu” Hassas Terazi;

- “Pasco” Variable Gap Mıknatıs;

- “Beko” Buzdolabı;

- “Leybold” Dijital Sıcaklık Kontrol Sistemi;

- “Brymen Practical” Dijital Multimeter;   

- “Selecta” Termostat-Kurutma Dolabı;

- “Insek” Laboratory DC Güç Kaynakları

- “Uniphase” 155SL ve “Industrial Fiber Optics” Hard Seal Lazerler;

- “Atago” 2T Yüksek Sıcaklıklı Dijital Abbe Refraktometresi;

- “WiseCircu” Fuzzu Control Sirkülâsyonlu Su Termostatı;

- “Selecta” UltratermSirkülasyonlu Silikon Termostatı;

- YSI3200 “Electroconductivity Instrument” Elektro-Konduktivimetresi;

- “Sypris” F.W.Bell Gauss/Teslametre.

 

Düzenekler:

- Sıvı Kristallerin Optiksel ve Termo-Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi için Düzenek;

- Sıvı Kristallerin Termo-Morfolojik ve Yönelimsel Özelliklerinin İncelenmesi için Düzenek;

- Sıvı Kristallerin Magneto-Morfolojik ve Magneto-Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi için Düzenek;

- Sıvı Kristallerin Optiksel Kırıcılık Özelliklerinin İncelenmesi için Düzenek;

- Sıvı Kristallerin Öz Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi için Düzenek;

- Sıvı Kristallerin Faz Geçiş Özelliklerinin İncelenmesi için Düzenek.

 

Grup Üyeleri

Prof. Dr. Arif NESRULLAZADE

arifnesr@mu.edu.tr

(252)211-15-90

 

Arş. Gör. Dr. Nejmettin AVCI

navci@mu.edu.tr

(252)211-15-90

 

Arş. Gör. Pınar ÖZDEN

(Doktora)

pozden@mu.edu.tr

(252)211-16-04

 

Arş. Gör. Atilla Eren MAMUK

(Doktora )

aemamuk@mu.edu.tr

(252)211-16-67

 

Çınar ÖZDEN

(Yüksek Lisans)

 

 

Haldun KALAFAT

(Yüksek Lisans)

 

 

 

Yayınlar

 

Makaleler

2013

Avcı N. , Borshch V.,  Sarkar D. D., Deb R., Venkatesh G.,  Turiv T.,  Shiyanovskii S. V., Rao N. V. S. ve Lavrentovich O. D. Viscoelasticity, dielectric anisotropy, and birefringence in the nematic phase of three four-ring bent-core liquid crystals with an L-shaped molecular frame, Soft Matter, 9: 1066-1075, 2013.

 

2012

A.Nesrullajev, Ç.Yörür-Göreci, B.Bilgin-Eran, “Thermotropic, Thermo-morphologic and Thermo-optical Properties of New Smectogenic Calamitic Compounds Containing Imine Linking Groups”, “International Journal of Thermophysics”, v.33, pp.58-68, 2012.

 

2011

N.Yılmaz-Canli, B.Bilgin-Eran, A.Nesrullajev, “Synthesis, Mesomorphic and Physical Properties of Two New Analogs of Schiff’s Base with an Alkenic Terminal Chains” – “Journal of Molecular Structure”, v.990, pp.79-85, 2011.

 

A.Nesrullajev, N.Avcı, “Oriented and Non-Oriented Textures of Nematic Liquid Crystals: Comparative Peculiarities of the Thermotropic Behaviour”, “Materials Chemistry and Physics”, v. 131, pp. 455-461, 2011.

 

2010

A.Nesrullajev, “Sizes and Anisometricity of Micelles in Lyotropic Liquid Crystalline Mesophases: Sodium Lauryl Sulphate / Water / Decanol Lyotropic System” – “Tenside, Surfactants, Detergents”, v.47, No.3, pp.178-183, 2010.

 

A.Nesrullajev, “Changes of Thermo-Morphologic and Thermotropic Properties of Nematic Mesophase ↔ Isotropic Liquid Phase Transition: Surface-Induced Effect” – “Phase Transitions”, v.83, No.5, pp.326-337, 2010.

 

N.Avcı, A.Nesrullajev, Ş.Oktik, “Nonlinear thermotropic and thermo-optical behaviour of planar oriented textures in nematic liquid crystals at phase transitions” – “Brazilian Journal of Physics”, v.40, No.2, pp.224-227, 2010.

 

A.Nesrullajev, “Shape and Sizes of Micelles in Nematic-Calamitic and Nematic-Discotic Mesophases: Sodium Lauryl Sulphate / Water / Decanol Lyotropic System” – “Materials Chemistry and Physics”, v.123, pp.546-550, 2010.

 

N.Avcı, A.Nesrullajev, Ş.Oktik, “Thermotropic and thermo-optical properties of nematic mesophase at direct and reverse phase transitions” – “International Journal of Thermophysics”, v.31, pp.2216-2224, 2010.

 

P.Özden, A.Nesrullajev, Ş.Oktik, “Phase States and Thermo-Morphologic, Thermotropic and Magneto-Morphologic Properties of Lyotropic Mesophases: Sodium Lauryl Sulphate/Water/1-Decanol Liquid Crystalline System” – “Physical Review E”, v.82, pp.061701-1 - 061701-8, 2010.

 

2009

A.Nesrullajev, “Peculiarities of inversion walls and singular points in oriented textures of nematic mesophase”, “Crystal Research and Technology”, v.44, p.747-753, 2009.

 

N.Yılmaz Canlı, A.Nesrullajev, Ö.Yasa, B.Bilgin Eran, “Synthesis, Characterization and Thermal Behaviour of New Chiral Imine Mesogens and Their Achiral Analogs”, “Journal of Optoelectronics and Advanced Materials – Symposia”, v.1, pp.577-581, 2009.

 

2008

A.Nesrullajev, B.Bilgin Eran, Ç.Yörür, “4-(Octyloxy)-n-(4-hexylphenyl)-2-hydrobenzalimine thermotropic compound: Morphologic, mesomorphic, thermotropic, thermooptical and thermodynamical properties”, “International Journal of Modern Physics B”, v.22, pp.281-291, 2008.

 

A.Nesrullajev, B.Bilgin Eran, “Thermo-Morphological Properties of the Smectic C* Mesophase in New Chiral Salicyaldimine Liquid Crystals”  – “Crystal Research and Technology”, v.43, pp.308-313, 2008.

 

N.Avcı, A.Nesrullajev, Ş.Oktik, “Peculiarities of Thermotropic Behaviour of Homeotropic and Schlieren Textures in Monomorphic Mesogen” – “Balkan Physics Letters”, ISSN 1301-8329, pp.313-316, 2008.

 

B.Bilgin Eran, A.Nesrullajev, N.Canlı Yılmaz “Characterization and Investigation of the Mesogenic, Morphologic and Thermotropic Properties of New Chiral (S)-5-Octyloxy-2-[{4-(2-Methylbuthoxy)-Phenylimino}-Methyl]-Phenol Liquid Crystalline Compound” – “Materials Chemistry and Physics”, v.111, pp.555-558, 2008.

 

2007

A.Nesrullajev, Ş.Oktik, “Texture Transformations and Orientational Properties of Lyotropic Nematics in Magnetic Field”,  “Crystal Research and Technology”, v.42 pp. 44 – 49, 2007.

 

S.Yıldız, A.Nesrullajev, “Change of Thermotropic Properties in Liquid Crystal with Multiple Phase Transitions: Surface “Aging” Effect”, “Physica A”, v.385, pp.25-34, 2007.

 

N.Avcı, A.Nesrullajev, Ş.Oktik, “Peculiarities of Light Transmission by Nematic – Isotropic Liquid and Isotropic Liquid – Nematic Phase Transitions” – “Journal of Optoelectronics and Advanced Materials”, v.9, pp.413-416, 2007.

 

A.Nesrullajev, N.Avcı, Ş.Oktik, “Peculiarities of Biphasic Regions at Phase Transitions in Oriented Textures of 4-Cyano-4’-N-Pentylbiphenyl” – “Physics Letters A”, v.364, pp.510-514, 2007.

 

Ç.Yorur, A.Nesrullajev, B.Bilgin Eran “New Imine Compounds and Their Copper Complexes: Synthesis, Characterization and Comparative Investigations of Morphologic, Mesomorphic, Thermotropic, Thermooptical and Thermodynamical Properties” –  “Molecular Physics”, v.105, pp.2961-2970, 2007.

 

2006

A.Nesrullajev, Ş.Oktik, “Induced changes of smectic A – isotropic liquid phase transition peculiarities: Effect of surfaces”, “Modern Physics Letters B”, v.20, pp.821-833, 2006.

 

A.Nesrullajev, B.Bilgin Eran, “N-Salicylidene anilines and their copper complexes: Comparative investigations of mesomorphic, morphologic, thermotropic and thermodynamical properties”, “Molecular Physics”, v.104, pp.1371-1383, 2006.

 

Ö.Polat, A.Nesrullajev, Ş.Oktik, “Effect of Thickness of Liquid Crystalline Layer on the Thermotropic and Thermodynamical Properties of Nematic – Isotropic Liquid and Izotropic Liquid – Nematic Phase transitions”, “International Journal of Modern Physics B”, v.20, pp.3383-3394, 2006.

 

2005

A.Nesrullajev, F.Z.Tepehan, “Effect of the Surfaces on Orientational Properties and Peculiarities of Phase Transitions in Thermotropic Nematics” konulu makale “International Journal of Modern Physics B” , v.19, No.18, pp.2975-2987, 2005.

 

A.Nesrullajev, B.Bilgin Eran, “Mesomorphic, morphologic and thermoptropic properties of 4-Hexyl-N-(4-hexadecyloxysalicilidene)aniline”, “Materials Chemistry and Physics”, v.93, pp.21-25, 2005.

 

Kitaplar

A.Nesrullazade, H.Yurtseven, N.Kazancı, “Liquid crystals: Structures, Properties, Applications”, Ege University Publ., Bornova, İzmir, ISBN 975-483-436-9, 2000.

 

A.Nesrullazade (Nesrullajev), “Liyotropic Liquid Crystals. Amphiphilic Systems”, Muğla University Press, Muğla, ISBN 978-975-7207-85-6,  2007.

 

A.Nesrullazade, “Geometrik Optiğin Temelleri, Fotometri, Optiksel Sistemler ve Optiksel Cihazlar. Problemler ve Çözümleri”, DORA Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Sti., Bursa, ISBN: 978-605-4485-79-6, 2012.

 

Sıvı Kristaller Fiziği ve Uygulamaları bilimsel alanda yönetilen ve yönetilmekte olan Doktora ve Master Tezler

Ömer Polat, MSc Tezi – “Termotropik sıvı kristallerde nematik – izotropik sıvı ve izotropik sıvı – nematik faz geçiş özelliklerinin incelenmesi”, Muğla Üniversitesi, 2005.

 

Necmettin Avcı, MSc Tezi – “Nematik – izotropik sıvı ve izotropik sıvı – nematik faz geçişlerin termo-optiksel, termo-morfolojik ve termotropik özelliklerinin incelenmesi”, Muğla Üniversitesi, 2007.

 

Pınar Özden, MSc Tezi – “Sodium lauryl sulphate temelli liyotropik sıvı kristalik sistemlerin faz hallerinin, termo-morfolojik, termotropik ve magneto-morfolojik özelliklerinin incelenmesi”, Muğla Üniversitesi, 2010.

 

Nimet Yılmaz Canlı, PhD Tezi – “Yeni salicylildimine mezojenlerin karakterizasyonu ve termo-morfolojik, termotropik ve termo-optiksel özelliklerinin incelenmesi” (Prof. Dr. Belkis Bilgin Eran ile birlikte), Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012.

 

Necmettin Avcı, PhD Tezi – “Çoklu faz geçişli sıvı kristallerin termotropik, termo-morfolojik, termodinamik ve termo-optiksel  özelliklerinin incelenmesi”, Muğla Üniversitesi, 2013.

 

Pınar Özden, PhD Tezi – “Sonlu Boyutlu Miselli Liyotropik Sıvı Kristalik Mezofazların Termo-Morfolojik, Termotropik, Termo-Optiksel ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi”, Muğla Üniversitesi, (devam etmekte).

 

Çınar Özden, MSc Tezi – “Termotropik Kolesterik Sıvı Kristaller: Mezomorfik, Termo-Morfolojik ve Termo-Optiksel Özelliklerin İncelenmesi”, Muğla Üniversitesi, (devam etmekte).

 

Haldun Kalafat, MSc Tezi – “Yeni Kalamitik Sıvı Kristallerin Karakterizasyonu ve Morfolojik, Termotropik ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi”, Muğla Üniversitesi, (devam etmekte).

 

Atilla Eren Mamuk, PhD Tezi – “Yeni Kiral ve Akiral Salicylaldimine Sıvı Kristallerin Karakterizasyonu ve Morfolojik, Termotropik ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi”, Muğla Üniversitesi, (devam etmekte).

Yukarı Çık